Att tänka negativt – den nya motkulturen?

Har folk tröttnat på den uttjatade positiviteten? Inget talar faktiskt för att det kan påverka vår framgång. Tvärtom har det positiva tänkandet studerats och visat statistik på att de personer som tänkte negativt, istället klarade av problemlösning på ett bättre sätt. Man lade upp en plan B och var förberedd när det hände något oförutsägbart. Dessa studier har bl.a. använts på amerikanska militärer i krig, eftersom amerikaner inte sällan indoktrinerats att hela tiden tänka positivt.

Var inte så negativ – eller?

Man menar att den positiva andan har tyranniserat samhället och individerna länge nog och att det inte finns några som helst bevis för att uppnå sina mål genom att visualisera sin önskade framtid. “Var inte så negativ. Tänk positivt”. Ja, hur många gånger har man inte översköljts med detta uttryck. Det finns åtskilliga exempel på hur samhället vägrat lyssna på människors oro eller viftat bort sjuka människors klagan, för att skydda den så rotade normen. Vad är då resultatet av detta, menar forskare? Jo, att folk hindras från att vara människor.

Att samhället inte vill lyfta på den understa stenen för att ta tag i de verkliga problemen. Ordet “problem” har blivit “utmaning”. Att vara realist har blivit lika med att vara negativ och ordet negativ får man inte ta i sin mun. Det gör att man lever med skygglappar för verkligheten, och det är därför studierna har blivit så uppmärksammade på de amerikanska soldaterna som faktiskt inte klarade av “utmaningarna” så bra.

Negativa kurser

I den västerländska kulturen idag, ska man helst se allt negativt som en skänk från ovan. Är man inte alltid glad och positiv, är man en tråkmåns och ska skämmas för att man tänker “fel”. Det har man valt att ändra på och forskare har nu anordnat både kurser och studiecirklar till att börja tänka mer realistiskt. Detta hjälper till att skapa empati, menar man. Något som de glädjesprudlande entusiasterna i självhjälpsböckerna har motsatt sig, då empati skulle ge upphov till att göra människor till offer.

Faktum är att mindfulness och NLP och allt vad det heter, istället kan orsaka stor skada hos sköra människor.